BAUSCH + LOMB

Právní prohlášení

Firma Bausch & Lomb (součást PharmaSwiss Česká republika s.r.o.) vytvořila tyto internetové stránky jako prezentaci produktů firmy. 

Upozorňujeme Vás, že tyto stránky mají pouze informační charakter.
Informace uvedené na stránkách v žádném případě nenahrazují radu lékaře nebo lékárníka, nenavádí k užívání přípravku, doporučení nebo rozhodnutí o řešení zdravotních problémů. 

Obsah a podoba těchto internetových stránek jsou pod ochranou autorských práv. Značky, produkty, domény a názvy firem jsou ve vlastnictví koncernu Bausch & Lomb, resp. jeho dceřinných společností a jsou chráněny zákonem, případně firma disponuje právy na jejich využití. Jakékoliv kopie, fotokopie nebo jiné šíření obsahu stránek a použití např. značek, produktů, domén nebo názvu firem mohou být využity pouze pro osobní účely, v žádném případě pro ne komerční užití. Zakázáno je použití obsahu stránek v rámci přednášek, prezentací vč. vysílání (rádia, televize).

Na stránkách jsou umístěny odkazy (linky) na internetové stránky třetích osob. Za obsah nebo ochranu údajů na těchto stránkách není firma v žádném případě odpovědna.

Firma si vyhrazuje právo změnit bez jakéhokoliv předchozího upozornění obsah těchto internetových stran, doplnit je nebo odstranit. Na stránkách firma umísťuje aktuální informace. Přesto upozorňuje, že z technických důvodů nemusí být dokončena poslední aktualizace. Neručí za škody, které eventuálně z používání nebo využití těchto informací vznikly nebo vzniknou. Zároveň neručí za škody na počítači, které vzniknou/vznikly kvůli načtení těchto internetových stránek.

Shromážděné osobní údaje, které nám dobrovolně sdělíte ve formuláři na internetové stránce (např. jméno a příjemní, e-mailová adresa) nebudou bez Vašeho souhlasu prodány nebo jinak předány třetí straně. Firma bezpečně uchovává sdělené osobní údaje a chrání je před zneužitím. Tyto osobní údaje budou firmou příležitostně použity pouze pro zlepšení komunikace při zjišťování Vašich potřeb nebo řešení Vašich problémů.

Firma si vyhrazuje právo využít a dále reprodukovat nebo distribuovat dalším osobám zprostředkované myšlenky a inspirace sdělené na formulářích na těchto internetových stránkách bez jakéhokoliv omezení.